Sa Loong là một xã miền núi vùng biên giới nằm ở phía Nam và cách trung tâm huyện Ngc Hi 15km, ta độ địa lý: 23o 81; phía Tây giáp với nước bạn CamPuChia (có đường biên giới dài 18 km), phía Nam giáp với huyện Sa Thầy, phía Bắc giáp với xã Bờ Y và Đắk Xú, phía Đông giáp với xã Đắk Kan. Là một xã có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng và an ninh.

Sa Loong có tổng diện tích đất tự nhiên  là 18.197,31 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 16.591,90 ha, chiếm 90,78%. Toàn xã gồm có 6 thôn trong đó có 4 thôn (Đắk Vang, Giang Lố I, Giâng Lố II và thôn Bun Ngai) chủ yếu tập trung sinh sống là dân bản địa và 2 thôn (Hào Lý, Cao Sơn) là dân di dời lòng hồ sông đà của huyện Đà bắc, tỉnh Hòa Bình chuyển vào, với khoảng 13 dân tộc anh em cùng sinh sống. Tổng dân số là 1495 hộ với 6229 khẩu, trong đó người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 82,3% dân số toàn xã. Tổng số hộ nghèo 93 hộ, chiếm tỷ lệ 6,2%, hộ cận nghèo 31 hộ, chiếm tỷ lệ 2,07%.

         Xã Sa Loong là một đơn vị hành chính cấp cơ sở, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban chấp hành Đảng bộ xã gồm 16 đồng chí, trong đó 05 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ. Tổng số đảng viên toàn đảng bộ là 143, trong đó 130 đảng viên chính thức, 13 đảng viên dự bị, 03 đảng viên miễn sinh hoạt; sinh hoạt ở 12 chi bộ, trong đó 06 chi bộ nông thôn, 4 chi bộ nhà trường, 01 chi bộ công an và 01 chi bộ quân sự.

         Về cơ cấu bộ máy gồm: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức chính trị - xã hội. Ủy ban nhân dân xã được cơ cấu gồm 05 thành viên gồm 01 đồng chí Chủ tịch, 02 đồng chí Phó chủ tịch, 02 Ủy viên; tổng số CBCC, người hoạt động không chuyên trách xã là 29 người (trừ Trưởng Công an xã chính quy). Trong đó: Cán bộ: 11 người; Công chức: 7 người, người hoạt động không chuyên trách: 11 người. Trình độ chuyên môn: Trên Đại học: 01 người; Đại học: 19 người; Cao đẳng: 01 người; Trung cấp: 04 người; Chưa qua đào tạo: 02 người. Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp 02 người, Trung cấp: 16 người, Sơ cấp: 04 người.

         Xã có 01 Trung tâm học tập cộng đồng, 01 Bưu điện văn hóa , 01 Trạm y tế, 04 trường học (01 Mầm non, 02 Tiểu học, 01 Trung học cơ sở), tất cả đều đạt chuẩn theo quy định và 6/6 thôn làng có nhà sinh hoạt cộng đồng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã, đội ngũ cán bộ, công chức xã luôn tích cực chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; các ban, ngành, đoàn thể xã luôn tích cực chủ động làm tốt công tác phòng ngừa và triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh nghiệp vụ nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn xã đã được giữ vững, tình hình biên giới luôn được ổn định. Đảng bộ, chính quyền xã Sa Loong đã thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy ước, hương ước của thôn.

         Điều kiện kinh tế phát triển cũng như những thành tích đã đạt được trong những năm qua đã là bước đệm vững chắc cho chính quyền xã Sa Loong vững bước lên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đạt chuẩn các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới.