• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023

Uỷ ban nhân dân xã Sa Loong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023

Để việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023; Ủy ban nhân dân xã Sa Loong đã triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về cải cách TTHC trên địa bàn huyện tại các văn bản của huyện và UBND xã. Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai, minh bạch đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

2. Tiếp tục thực hiện việc rà soát quy trình TTHC cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân xã đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cắt giảm các thông tin phải khai báo khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; bảo đảm mục tiêu cắt giảm ít nhất 20% thông tin phải khai báo.

3. Tập trung chỉ đạo quyết liệt trong việc giải quyết hồ sơ TTHC, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp; tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các cán bộ, công chức có liên quan trong việc giải quyết TTHC quá hạn làm ảnh hưởng đến kết quả đánh giá theo Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử; kịp thời chấn chỉnh việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị.

Trong đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đối với điểm số đạt dưới 70% (xếp hạng Trung bình) theo từng nhóm chỉ số tại Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

          5. Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ được giao và xem đây là một trong các căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách, kiểm soát TTHC năm 2023. Định kỳ trước ngày 18 hằng tháng, thực hiện báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách, kiểm soát TTHC theo quy định.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng trước : 85
Năm 2024 : 566
LIÊN KẾT